Soal Ulangan Fiqih Untuk kelas 7 Semester ganjil

Soal Ulangan Fiqih untuk kelas 7 Semester ganjil. Soal ini untuk PAS Penilaian Akhir Semester ganjil pada sekolah MTS. Namun soal ini belum memiliki jawaban, jadi teman-teman bisa mencari sendiri jawabannya itung itung sebagai latihan dalam mengerjakan soal ulangan Fiqih. Silakan kerjakan berikut ada 25 soal fikih. Selamat mengerjakan.

Pilih satu jawaban yang benar dengan menyilang satu huruf a,b,c dan d di depan jawaban yang tepat.

 • Alat yang dapat digunakan untuk bersuci adalah, kecuali ....
  • batu
  • daun kering
  • kayu
  • tulang
 • Najis yang cara mensucikannya dengan memercikan air pada benda yang tekena najis adalah....
  • Najis ‘ainiyah
  • Najis mukhoffafah
  • najis hukmiyah
  • najis mutawasithoh
 • Pengertian najis mutawasithoh adalah....
  • Najis yang tergolong sedang cara mensucikannya
  • Najis yang tergolong berat cara mensucikannya
  • Najis yang tergolong ringan cara mensucikannya
  • Najis yang tidak dapat disucikan
 • Air yang dapat digunakan untuk bersuci adalah....
  • Air mutlak
  • Air siruf
  • air sumur
  • kelapa
 • Liur anjing tergolong najis....
  • Mukhoffafah
  • Mugholladhoh
  • mutawasithoh
  • hukmiyah
 • Dua bangkai yang dihalalkan dari sabda Nabi Muhammad saw adalah....
  • Ayam dan bebek
  • Ular dan burung elang
  • kucing dan kelinci
  • ikan dan belalang.
 • Dalam ilmu fiqih air yang suci yang dapat digunakan untuk bersuci disebut ....
  • Air mutlak
  • Air yodium
  • air garam
  • air mutanajis
 • Seseorang yang telah berhadats besar maka....
  • Wajib mandi atau tayamum
  • Dusunahkan berwudlu
  • wajib berwudlu atau tayamum
  • dilarang mandi atau tayamum
 • Cara mencuci najis air liur anjing adalah....
  • Dibasuh dengan air detergen 2 / 3
  • dibasuh dengan air spirtus
  • dibasuh 7x dengan air mutlak dan digosokan dengan debu 1x di antara 7 itu
  • dibasuh 3x dengan air raksa
 • Aisyah dilarang Nabi Muhammad saw dari menggunakan air.
  • air musyamas
  • air salju yang keruh
  • air laut
  • air hujan yang lebat
 • Duduk iftirosy artinya....
  • berjongkok
  • bersila
  • bersimpuh
  • berlutut
 • Setelah selesai melakukan membaca tasyahud akhir maka....
  • iktidal
  • salam
  • sujud
  • rukuk
 • Sholat secara bahasa artinya ...
  • ibadah
  • sejahtera
  • do’a
  • pasrah
 • Do’a iftitah dibaca setelah ....
  • rukuk
  • tasyahud
  • I’tidal
  • takbiratul ihrom
 • jumlah rakaat sholat lima waktu adalah....
  • 23 rakaat
  • 15 rakaat
  • 17 rakaat
  • 20 rakaat
 • Ucapan takbir setiap ganti gerak dalam sholat disebut....
  • takbiratul ihrom
  • takbir ta’ajub
  • takbir tasyahud akhir
  • takbir intiqol
 • Ruku’ dengan thuma’ninah termasuk...............sholat
  • rukun
  • wajib syarat
  • syarat sah
  • membatalkan
 • Subhaana Robbiyal A’laa dibaca ketika....
  • ruku’
  • i’tidal
  • sujud
  • duduk diantara dua sujud
 • Ketika kamu melaksanakan shalat dan kelebihan rakaatnya,maka....
  • mengulangi shalatnya
  • menambahkan sujud sahwi
  • membiarkan saja
  • menambah rukun yang tertinggal
 • Rukun shalat yang pertama adalah....
  • berwudlu
  • membaca fatihah
  • niat shalat
  • membaca do’a iftitah

ESSAY !!

 1. Sebutkan macam-macam najis dan jelaskan masing-masing serta lengkap dengan contohnya !
 2. Apa yang dimaksud dengan najis hukmiyah dan najis ‘ainiyah ! jelaskan
 3. Sebutkan 5 macam syarat wajib shalat !
 4. Sebutkan 5 macam sunah dalam melaksanakan shalat !
 5. Sebutkan 5 macam air!
Next Post Previous Post